E-OKUL BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA SORULAN SORULAR

1- Yabancı uyruklu bir öğrenciyi aday kayıt ve kesin kayıtla 1. sınıfa kaydettik Yabancı öğrenci ekle bölümünden eklemek istediğimizde aynı okul numarasını kabul etmediği için işlemi tamamlayamadık ne yapmalıyız?

İlköğretim 1.sınıfa ve Anaokulu ile Anasınıfına tüm kayıtlar Aday Kayıttan yapılmaktadır.Kesin kayıttan ise Sınıf/Şube ve Okul Numarası verilerek kaydı kesinleştirilmektedir.Ara sınıflar için ise Öğrenci Ekle başlığından yapılacak, Sınıf/Şube ve Okul numarası verilerek kaydedilecektir.Her iki başlıktan ayrı ayrı girilmesi de gerekmez.

2- Öğretmenler kendi şifreleriyle sınav tarihlerini giremiyorlar?

Öğretmen grubuna verilen yetki ile Kullanıcı Tanımlarken “TC Kısıtlaması” alanlarını kontrol etmeniz gerekir.

3- Eski dönem ders ortalamaları modülünde bulunan 6. ve 7. sınıfta sınıf tekrarı yapmış olan bazı öğrencilerin “sınıf tekrarı yaptı “ işaretleme yeri pasif gözükmektedir. Aynı sorun 8. sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler için de geçerlidir. Ne olabilir?

Öğrenci, bir önceki dönemden Sınıf Atlatma biçimiyle Sınıfı Yeni döneme geçmiş gösterilirse bu işlemi yapma yetkiniz pasif olur.Bu durumda olan öğrenciler için Öğrenci Bilgileri ekranında Sınıf değişikliği yaparak kaydetmeniz yeterlidir.Ancak Not girişi yapılmamış olması şarttır.

4- Sınav tarihleri; örneğin Ekim ayından başlayarak girilebilir mi? Yoksa farklı bir tarih mi girilmeli? Notlar girilirken önceki tarihlere girilen sınava not girişi sıkıntı yaşatır mı?

Sınav tarihleri; eğitim öğretimin başlamasından sonra her zaman yapılabilir. Hatta sınav tarihlerinin tamamı girilebilir.Sınav tarihinden sonraki 15 gün içinde Notların girilmesi zorunludur.Süresi dolmuş olan sınav için not girişi olmaz.Bu konuda yetki sadece Okul İdaresinin kullandığı Genel Kullanıcı ile mümkün olabilir.Not girişleri kilitlendiği anda işlem öğretmen tarafından yapılamaz.

5- Değerlendirme kriterleri (Sınav, Proje, Performans Görevi, Ders içi Performans ve Ürün dosyaları)’ndan oluşmaktadır. Fakat e-okula sadece sınav ve proje tarihi girilebilmekte, diğer not türleri nasıl girilecek?

Proje dersleri ile ilgili not girişi olmayacaktır.Notları girilmeyen öğrencilerin ortalaması etkilenmez sadece projeyi alıp notları girilen öğrencilerin ortalamaları alınır.

6- Daha önceden okul bilgi sistemine kayıtlı olan (bilsa) öğrencilerin başka okullarda kayıtlı olduğunu gördüm. Bunlar bizde sürekli devamsız. Çeşitli nedenlerden ayrılmış ve nakilleri istenmemiş. Bu öğrencileri kütükte (X) okulunda okumaktadır diye silebilir miyiz?

Herhangi bir sistemde (MEB Dışı) kayıtlı olan öğrenci ile ilgili işlem yapılmaz.Ancak e-Okul’ da kayıtlı olanlar için işlem yapılır.Devamsızlık zorunlu ilköğretim kapsamında olduğundan yasal sürecin Okul idaresince başlatılması gerekir.

7- Kimliksiz ara sınıf öğrencileri ne olacaktır?

TC Kimliği olmayan öğrencilerle ilgili olarak öğrenci velisi bilgilendirilecek olup, bu tür durumlarda yasal zorunluluk devlet kurumlarını ilgilendirdiğinden mezun olan öğrenciye diploma yerine belge verilmesi sağlanacaktır.Aksi durumda Merkezi sistem sınavları ile ilgili TC Numarası şartından dolayı mağdur olmaması için Veli bilgilendirilecektir.

8- Dersleri işlerken seçmeli dersler özel okullara uymuyor. Ne yapacağız? Örn: Sanatsal etkinlikler (Heykel ) ama tüm öğrenciler bu derse girmiyor.

Seçmeli derslerle ilgili olarak İlköğretim Müfredatı uygulandığından Özel yada resmi kurum olması durumu değiştirmeyecektir.

9- Dışardan denklikle gelen öğrencilerin ders ortalamaları boş. Ne yapalım?

Öncelikle öğrencinin geldiği ülkeden geçmiş yıllara ait notlarını içeren transkript istenecek, yoksa öğrenim gördüğü yıllar itibariyle değerlendirilerek diploma notu ve sınav puanları oluşturulacaktır.

10- Internet olmayan okullardan nasıl nakil alacağız?

Bu tür okullar en yakın internet hizmeti olan okuldan faydalanacaktır.

11- Bazı öğrencilerin okullarımıza kayıt için müracaat ettiklerinde kayıtlarını yapamıyoruz. Geldikleri okuldan halen e-kayıta girilmemiş bilgiler var?

e-Okulda kaydı hiç olmayan öğrenci müracaat ettiği okul idaresince sisteme kaydı yapılarak eğitim görmesi sağlanacaktır.Eksik bilgileri öğrencinin geldiği okuldan istenecek, ancak bilgi ve belge gelmezse mevcut eğitimi üzerine haklarını elde etmesi sağlanmış olacaktır.

12- Hiç okula gitmemiş bir öğrenciyi 7. sınıfa sınavla kaydettik. 4,5 ve 6. sınıf notları olmadığından SBS’de nasıl hareket edilecektir?

Sınavla kaydedilmiş bir öğrenci geçmiş yıllarının notu sınav sonucu olacağından buna göre ders notları geriye dönük girilecektir. Bu nedenle de öğrencinin SBS’de mağdur olmaması sağlanmış olacaktır.

13- Nakil işlemlerinde e-okuldan nakil istedikten sonra yazışma ile dosya istenecek mi?

2007/74 sayılı Genelge hükümleri gereği yazışma ile dosya istenmemesi gerekir.

14- Bilgisayar dersi vb. dersler için kalabalık sınıflar ikiye bölünüyor. Bir sınıfın bilgisayar dersine iki farklı öğretmen girebiliyor. Sistemde bir derse iki öğretmen atamak mümkün olmuyor. Bu durum için ne düşünülüyor?

Bir sınıfın kalabalık olması nedeniyle Bilgisayar laboratuarında ders görebilmesi için ikiye bölünmesi Sınıf/Şube bazında aynı sınıfa iki öğretmen ataması e-Okul sisteminde mümkün olmadığından dersi iki öğretmen verir.Ancak bir öğretmene Şifre verilmesi sağlanarak Sınav Tarihi ve Ders Notlarının girilmesi sağlanır.

15- Özel Okullarda ders programında 40 saat ders yapılıyor. Ama ders Dağıtımı 30 Saat. Aradaki 10 saat dersin 4,5,6,7 ve 8. sınıflarda etüt olarak tanımlayamıyoruz. Dolayısıyla karne de seçmeli ders olarak gözükmek zorunda kalıyor. 40 Saat yerine 30 Saat ders programı olarak mı işleyelim?

Müfredata göre olması gerekeni belirleme yetkisi MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile İlköğretim Genel Müdürlüğüne aittir.Ancak giriş izni e-Okul’da verilmiş olup, değerlendirme kriterleri daha sonra duyurulabilir.

16- A ve B okulunda derse giren öğretmene A okulunda yetkilendirme yapılınca B okulunda sistemde kayıtlı diye kabul etmiyor. Şifre veremiyoruz. Ne yapmalıyız?

Sistem bir öğretmene bir kez Şifre tanımlama yetkisi vermektedir.Öğretmenlerin Kullanıcı Adı TC Numarası olacağından B okuluna ait dersle ilgili Sınav Tarihi ve Ders Notu girişlerini Okul İdaresi yapacaktır.

17- Ana Okullarında kesin kayıttan sonra veli öğrenciyi almış, fakat başka bir okula vermemişse (yani çocuk evdeyse) kayıt silme işlemi nasıl yapılacak?

Anaokulu zorunlu eğitime tabi olmadığından öğrenci sistemde kayıtlı kalacaktır.Ne zaman bir İlköğretim Okuluna kesin kayıt yaptırırsa sistemden düşecektir.Ancak kayıt silme işlemi kesinlikle e-Okul’da yoktur.

18- Ana okullarında hem tam gün hem de yarım gün (sabahçı-öğlenci) eğitim verilmektedir. Öğrenim şeklini nasıl sileceğiz?

Bağımsız Anaokulu ise ikili olmalıdır.Eğer Normal eğitim adı altında bu yapılıyorsa sistemde bu mümkün değildir.

19- İlköğretimde Kütük (Künye) Defteri kalktı mı?

Konu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne sorulmuş olup, konu ile ilgili cevap geldiğinde kurumlar bilgilendirilecektir.

20- İş okulları – Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri gibi kurumlar adına bir ayrıcalık belirtilmedi Bu öğrencilerin dersleri ve değerlendirmeleri ilköğretimlerden farklı e-okula bununla ilgili bir bölüm eklenecek mi?

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullar ile Özel Özel Eğitim-İş Okulları ile ilgili e-Okulda modül geliştirilecektir.Bu tür okullar eskiden olduğu gibi işlemlerine devam edecek, yenilik olduğunda duyurulacaktır.

21- Okulumuz yeni açıldı (2006-2007 )öğrencilerin çoğunun eski ders notları yok. Ruhsal dosyalarında da yazmıyor 6, 7 ve 8’lerde ne yapacağız?

Daha önce hangi okullar da okumuşsa sınıf defteri ordan istenecek.

22- Nakil gelen öğrencinin bazı notları gelmeden gönderilmiş oluyor. Bu durumda ne yapacağız?

Geldiği okuldan bilgileri istenecek, eğer notu yoksa var olan notları üzerinden işlem yapılacaktır.

23- Okul Öncesinde (Ana okulları sınıfında ) ölçme değerlendirme sınavı yapılamıyor. E-okulda anasınıfı öğretmenleri değerlendirmeyi nasıl yapacaklar?

Anaokulu ve Anasınıfı öğretmenleri değerlendirme yapmayacaklardır.

24- Öğrenci vefat ederse?

Öğrenci Durum Bilgisi başlığından “ÖLDÜ” seçeneği seçilerek düşümü sağlanacaktır.

25- Öğretmen şifresini nereden vereceğiz?

Yönetici modülünde yer alan Kullanıcı Tanımlama işlemleri başlığından grup yetkisi verilerek yapılacaktır.

26- Ders programı 1,2 ve 3. sınıflarda farklı dersler var. (özel okullarda) Bu derslerin tanımı ve seçimi işlenemiyor.

1.2 ve 3.sınıflar için ara karne düzenlenmektedir.Burada belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek olup, farklı dersler için Talim Terbiye Kurulu Kararına göre hareket edilecektir.

27- Yazılı tarihleri işlenemiyor?

Sınav tarihleri okul idaresi ve öğretmenler tarafından işlenmektedir.

28- Öğretmenlere devamsızlıkla ilgili yetki verilmiş olmasına rağmen, “kayıt” butonu aktif olmuyor. Bu yetki; yetkilendirme yapılırken 2 menüden yapılabiliyor. Öğrenci işlerinden bu yetki verildi . Neden kayıt butonu aktif olmuyor.

Öğretmene verilen Kullanıcı tanımlamasında TC Kısıtlaması yapıldığından bu işlemleri yapamaz.Sadece Sınav tarihlerini ve ders notları açık olur.Bunun için TC kısıtlaması kaldırılması gerekir.Bu ise okul idaresinin kararına bağlıdır.

29- Bir okulda çalışan 4-B Bakanlık sözleşmeli öğretmen diğer okula görevlendirildiğinde sistemde gözükmemektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sisteme aktarılmadığı için sınav tarihleri girişi yapılamamaktadır.

4/B kapsamında sözleşmeli olan öğretmenler sadece atandığı okulda işlem yapma yetkisine sahiptir.Görevlendirildiği okuldaki işlemleri okul idaresi yapmak durumundadır.

30- 4-B sözleşmeli öğretmenlerin görevlendirilmelerinde ne yapmalıyız?

Görevlendirmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili atama bölümünce işlenmesi gerekmektedir.

31- Raporların Word ve Excel formatına dönüştürülmesi?

e-Okuldaki ve İLSİS’deki hiçbir rapor başka bir programa aktarılmamakta ve dönüştürülememektedir.Bu güvenlik gerekçesiyle mümkün değildir.

32- 1. sınıf aday kaydı yapılırken telefon girildiği halde kesin kayıttan sonra telefonları görülmüyor.

Aday kayıtta yapılan işlem sadece o başlığı ilgilendirmektedir.Kesin kayıt yaptırdığında işlemlerde eksik kalan başlıklar tamamlanması gerekir.

33- 8. sınıf not girişinde Trafik Güvenliği dersi çıkmıyor?

Ders seçimi ekranında bu ders vardır.TRAFİK GÜVENLİĞİ(Trafik ve İlkyardım Eğitimi-1 saat)olarak görülmektedir.

34- Okulumuza kayıtlı 2 öğrencimiz Toga vatandaşıdır. E-okulda yabancı uyruklu öğrenciler modülünde Togo diye bir ülke bulunmadığından dolayı sisteme bu öğrencileri kaydedememekteyiz?

Yabancı Uyruklu öğrencilerin girişinde olmayan Ülkeler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmek kaydıyla sisteme Bakanlıkça eklenmesi sağlanacaktır.

35- Bağımsız Ana Okulları, aday kayıttan sonra kesin kayıtları nasıl yapılacaktır?

Kesin Kayıt başlığından sınıf/Şube ve Okul Numarası girerek yapacaklardır.

36- Bağımsız anaokullarına bir sonraki dönemde de devam edecek öğrencilerin kayıtları nasıl yapılacaktır?

Bağımsız Anaokulu öğrencileri serbest öğrenci durumundadır.Herhangi bir İlköğretim Okuluna gidip kaydolduklarında anaokulu öğrencisi listesinden otomatik olarak düşmektedir.

37- Anasınıfı ve 1. sınıf seçeneklerine yeni dönemde bağımsız anaokullarının yaş guruplarıyla giriş yapılabilmesi için düzenlemeler yapılacak mı?

Bu tür işlem 3-6 yaş grubu öğrenci alan Bağımsız Anaokulları için geçerli olup, Hazırlık ve Anasınıfı adı altında öğrenciler yaş grubuna göre sınıf ve şubeye kesin kayıtla yerleştirilecektir.

38- Anaokulunda 4, 5 ve 6 yaş guruplarına göre şube oluşturulduğunda, şube 3’den fazla olmayacaktır. Öğrenci sayısına göre şubeler oluşturulması gerekmez mi? Şubenin az gözükmesi “NORM” u etkilemez mi?

Bu tür işlem 3-6 yaş grubu öğrenci alan Bağımsız Anaokulları için geçerli olup, Hazırlık ve Anasınıfı adı altında öğrenciler yaş grubuna göre sınıf ve şubeye kesin kayıtla yerleştirilecektir. Yaş grubuna göre (Anasınıfı-Hazırlık-Anaokulu) 3’den fazla olamaz.

39- Anaokuluna kesin kayıt yapıldıktan sonra veli isteği ile çocuk 2 ya da 3 ay sonra okuldan ayrılıyor. Bunlarla ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır? (Eğitime devam etmeyecek olanlar)

Bu durumdaki öğrencilerin devam zorunluluğu olmadığından işlem yapılmasına gerek yoktur.Öğrenci bir başka okula gittiğinde kayıttan düşecektir.

40- Eğitim öğretime devam etmek isteyen taşınması nedeniyle yer değiştiren, gittiği yerde okulda kontenjan dolu okul için “Nakil” isteyen ne yapacaktır?

İlköğretimin zorunlu olması nedeniyle kontenjan şartına bakılmaksızın nakil şartlarını taşıyanın kaydı yapılacaktır.

41- Usta öğreticileri öğretmen guruplarına mı gireceğiz?

İLSİS’de Kadrosuz Usta Öğretici modülüne girenler sistemde otomatik olarak yansırlar ve Öğretmen Listesinde yer alır.

42- Okulumuz e-okula 2007-2008 eğitim öğretim yılı başında giriş yapıldı. Bu nedenle mezunlar e-okuldan gönderilmiyor. Bir sorun olur mu?

Okulun açılma yılına bağlı olunmaksızın 8.sınıftan mezun olan öğrenci e-Okulda sistem tarafından mezun duruma getirilecektir.Ayrıca okuduğu sınıflar itibariyle o okulun öğrencisi olduğundan 8.sınıfta MEZUN Öğrenciler başlığından işlemi okul müdürlüğünce yapılması gerekir.

43- Öğretmenler ücretli öğretmen başlığından eklendi (kadrolu ve ücretliler) İLSİS’e personel girişi daha önceden yapılmıştı?

İLSİS’ deki “Özel Öğretim Kurumları Modülü”ne girilen öğretmenler İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimlerince onaylanması gerekir.Onaylanmadığından e-Okul’da gecikmeye yer verilmemesi için ücretli öğretmen olarak eklenmiştir.İLSİS’den onay verildiğinde bu öğretmenlerin “Ücretli Öğretmen Ekle” başlığından ayrılma tarihleri işlenerek düşürülmesi sağlanacaktır.

44- Nakil gelen öğrenci listesinin öğrenci numaralı gelmesini istiyorum.

İstenilen formatta listeleme işlemleri daha sonraki dönemler için düşünülmesi gereken başlıklardandır.

45- Okulda memur pozisyonunda çalışan ancak resmen memur olmayanlar İLSİS’ te gözükmediği için kullanıcı şifresi verilemiyor?

Bu durumda İLSİS’de kaydı olmayanı sistem tanımayacak ve Şifre verilmesini engellemiş olacaktır.Konu hakkında karar verme yetkisi Kuruma aittir.

46- Okula yeni kayıt olan öğrencilere numara verirken, önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin numaraları verilemiyor. Üstelik mezun öğrencinin numarasının başına mezun olduğu yıl getirilince; örneğin 20071939 8 haneli numara oluyor?

Her bir numara okulda bir kez kullanılacaktır.Öğrenci mezun olduğunda bu numara ona tahsislidir.Sadece Ölen ve Öğrenim çağı dışına çıkan öğrencilerin numarası bir başkası için aynı okulda kullanılabilir.

47- Sınıf bazında toplu devamsızlık tablosunun basılabilmesi.

İstenilen başlıklara göre raporlar sistemde vardır.

48- Kurula kalan öğrenci listesinin belirlenmesi.

Yıl sonu itibariyle Yönetmelik ve mevzuatın gerektirdiği tüm formlar sisteme eklenecektir.

49- Diploma defterinin ve sınıf geçme defterinin basımı.

Yönetmelik ve mevzuatın gerektirdiği tüm formlar ile dökümanlar sisteme eklenecektir.

50- Öğrenci dosya bilgilenme ceza-ödül-başarı bilgilerinin işlenebilmesi.

Öğrenci otomasyonu için gerekli olan tüm başlıklar sisteme zaman içinde eklenecektir.

51- Şu an 8. sınıfların ağırlıklı notları raporu boş çıkıyor?

8.sınıflar şu an eğitime devam eden sınıf olduğundan yıl sonu olması gereken bir başlıktan rapor alınmayacağı, ayrıca 8.sınıfa ait ders notları girilmeden böyle bir raporun oluşmayacağı kesindir.

52- İstatistiki rapor sayfalarının açılması?

İstatistiki raporlar, zaman içinde sisteme eklendiğinde e-Okul Ana sayfasında yer alan “Kişisel Bilgiler” alt başlığındaki “Rapor Listesi”nde görülecektir.Yada yıllar itibariyle olması gereken istatistiki başlıklar bu sayfada görülecektir.

53- Köy okullarından gelen veya sisteme hiç girilmemiş öğrencilerin geçmiş sınıflara ilişkin notları konusunda Anadolu Liselerine geçişte ve diğer SBS sınavlarında mağdur olmamaları için Yönetmelik değişikliği olacak mı?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin 45. Maddesine göre karne verilir.

3 yorum:

nagihan dedi ki...

ben resim dersinden 1 aldım çünkü hastaydım okula gidemedim hoca notumu değiştirebilir mi internetten?

nagihan dedi ki...

okula gitmediğim için 1 vermiş..

nagihan dedi ki...

çabukk cevapp yazınn